Weten waar je staat.

lees meer

Volledig zelfstandig en daardoor onafhankelijk.

Er is een grote kans dat u op onze site terecht bent gekomen op zoek naar ondersteuning voor uzelf of uw cliënt bij de oplossing van een probleem; een oplossing die de bijzondere expertise vereist van forensische accountants en/of andere (forensische) onderzoeksexperts. Deze site is bedoeld om u te helpen bij uw keuze en u duidelijk te maken wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen.

Integis BV is het enige, geheel zelfstandige en daardoor onafhankelijke, kantoor van forensisch accountants en andere onderzoekspecialisten in Nederland. Integis levert forensische dienstverlening in de financieel-administratieve sfeer en voor hoogwaardige onderzoeken in gecompliceerde en gevoelige kwesties.

De onderzoekers van Integis hebben ervaring met onderzoeken binnen een breed scala aan (mogelijke) integriteitskwesties en gevoelige problemen. Kortom, vraagstukken die ergens over gaan en waarbij gezonde bedrijfsvoering en reputatie in het geding (kunnen) komen. Wij verrichten niet alleen uiteenlopende fraude– en feitenonderzoeken, maar adviseren en onderzoeken ook ter ondersteuning van partijen bij (juridische) geschillen.

De cumulatieve ervaring van de onderzoekers van Integis staat borg voor kwaliteit, voortvarendheid en gevoel voor zowel de belangen van de opdrachtgever als voor die van betrokkenen in een onderzoek.

Deskundigheid, enthousiasme, transparantie, snelheid, integriteit, onafhankelijkheid, objectiviteit en creativiteit – dat zijn de waarden die de medewerkers van Integis met elkaar delen en uitdragen.

Een aantal Integis onderzoeken:

  • Onderzoek treasury Havensteder
  • Ondersteuning Onderzoekscommissie Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Onderzoek voormalig gedeputeerde Provincie Noord-Holland
  • Onderzoek onregelmatigheden bij SNS Property Finance
  • Onderzoek arbeidsvoorwaarden bestuurder Vestia
  • Onderzoek vastgoed transacties Laurentius
  • Onderzoek vastgoedfraude Amsterdamse Zuidas
  • Onderzoek onregelmatigheden Amarantis
  • Onderzoek pensioengelden Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)