Disclaimer

Integis BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onvolledigheden of onjuistheden, dan wel problemen, die, direct dan wel indirect, zijn veroorzaakt door, of gerelateerd zijn aan, het verspreiden van gegevens en informatie via het internet.