Integis e-Discovery

Powered by ZyLAB

Bij (interne) onderzoeken vormt het doorzoekbaar maken en doorzoeken van digitale gegevens een belangrijke bron voor het inventariseren van relevante feiten en omstandigheden.

Niet alleen e-mails, maar ook netwerkbestanden en gegevens uit financiële administraties kunnen worden doorzocht met software voor e-Discovery.

Integis beschikt over de benodigde kennis deze e-Discovery software in te zetten tijdens onderzoeken en de krachtige mogelijkheden die e-Discovery technologie biedt, ten volste te benutten.

Integis werkt voor het doorzoeken van grote hoeveelheden digitale gegevens samen met ZyLAB. ZyLAB werd in 2015 door Gartner als ‘leider’ gekwalificeerd in een evaluatie van 20 vooraanstaande leveranciers van e-Discovery software . In het laatste “Critical Capabilities for E-Discovery Software” rapport wijst Gartner aan ZyLAB de hoogste productscore toe als toepassing voor “Complete EDRM E-Discovery”.

ZyLAB levert oplossingen voor het ontsluiten en doorzoekbaar maken van digitale gegevens. Of het nu gaat om bijlagen bij e-mailberichten, ingepakte bestanden of gescande documenten; de geavanceerde software van ZyLAB maakt bestanden tot op de ‘laatste bit’ doorzoekbaar.

Door de onderzoekskennis en –ervaring van Integis te combineren met de technologie van ZyLAB, kunnen grote hoeveelheden gegevens snel, efficiënt en gericht worden doorzocht.

Integis kan bij een digitaal onderzoek een adviserende of ondersteunden rol vervullen of zelfstandig het gehele digitale onderzoek uitvoeren.

e-Discovery technologie wordt onder meer ingezet bij onderzoeken die worden uitgevoerd door advocaten of door interne afdelingen zoals internal audit, compliance, corporate security en interne juridische afdelingen.

Integis e-Discovery voor advocaten

Integis e-Discovery voor interne afdelingen