Een aantal Integis onderzoeken:

 • Bijdrage aan onderzoek van de Commissie Sorgdrager naar fipronil in eieren
 • Onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
 • Ondersteuning Onderzoekscommissie COR Politie
 • Onderzoek in opdracht van de bestuurder a.i. van Stichting Daelzicht
 • Onderzoek in opdracht van de  Sociale Verzekeringsbank
 • Onderzoeken voor het bondsbestuur en de licentiecommissie van de KNVB
 • Onderzoeken voor het ministerie van OCW en de commissie Onderzoek huisvesting ROC Leiden
 • Onderzoek treasury Havensteder
 • Ondersteuning Onderzoekscommissie Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Onderzoek voormalig gedeputeerde Provincie Noord-Holland
 • Onderzoek onregelmatigheden bij SNS Property Finance
 • Onderzoek arbeidsvoorwaarden bestuurder Vestia
 • Onderzoek vastgoedtransacties Laurentius
 • Onderzoek vastgoedfraude Amsterdamse Zuidas
 • Onderzoek onregelmatigheden Amarantis