Feitenonderzoek

De forensische specialisten van Integis hebben veel ervaring in het verrichten van feitenonderzoeken, ook wel ‘fact-finding’ genoemd. Dat doen wij bijvoorbeeld in opdracht van gerenommeerde advocatenkantoren. Deze onderzoeken resulteren in een (chronologisch) feitenrelaas, dat kan worden ingebracht in uiteenlopende juridische procedures.

In het geval een externe toezichthouder een onderzoek aankondigt, kan het toegevoegde waarde hebben om (van te voren) te weten hoe een organisatie ervoor staat. Dat maakt de kans op onaangename verrassingen kleiner.

Een oriënterend feitenonderzoek biedt ook ondersteuning aan raden van toezicht en bestuurders bij de besluitvorming over vervolgstappen naar aanleiding van (al dan niet anonieme) meldingen van misstanden.

Bij een feitenonderzoek staan vaak de stappen in een proces centraal. Bij de reconstructie van een proces houden wij rekening met de context: zowel geldende wetten en regels als administratief-organisatorische aspecten Zo doen wij bijvoorbeeld onderzoeken naar het verloop van een verkoop- of aanbestedingstraject waarover onduidelijkheid of onenigheid bestaat.

In plaats van een proces staat soms ook een bepaald voorval of een bepaalde gebeurtenis centraal; dan gaat het om de toedracht. Dit wordt dan ook vaak een toedrachtsonderzoek genoemd. De nadruk ligt hierbij op het blootleggen van oorzaak en gevolg. Ook bij een toedrachtsonderzoek worden alle relevante feiten in onderlinge samenhang in kaart gebracht.