Feitenonderzoek

De forensische specialisten van Integis hebben veel ervaring in het verrichten van feitenonderzoeken, ook wel ‘fact-finding’ of ‘waarheidsvinding’ genoemd. Deze onderzoeken resulteren in een (chronologisch) relaas van feiten en omstandigheden, dat kan worden ingebracht in uiteenlopende juridische procedures.

Onze feitenonderzoeken richten zich bijvoorbeeld op (de houdbaarheid van) meldingen van ongewenst gedrag op de werkvloer, naar het verloop van een verkoop- of aanbestedingstraject waarover onduidelijkheid of onenigheid bestaat of naar de juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatievoorziening aan bijvoorbeeld aandeelhouders, een raad van commissarissen of andere stakeholders. Ook een voorval of een gebeurtenis kan centraal staan; dat wordt ook wel een ‘toedrachtsonderzoek’ genoemd.

Bij een feitenonderzoek hanteren wij een fasegewijze aanpak, waarbij wij starten met een inventariserend en oriënterend onderzoek; dit onderzoek biedt ondersteuning bij de besluitvorming over eventuele vervolgstappen in het onderzoek. Hierdoor vormt elk onderzoek maatwerk waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van alle betrokkenen.