Fraude-onderzoek

Bij fraude is bijna altijd sprake van financiële schade voor de organisatie. Maar een fraudegeval berokkent ook imagoschade. En niets is zo moeilijk als het herstellen van geschonden vertrouwen en een beschadigde reputatie. Verder richt fraude vaak ook emotionele schade aan bij de medewerkers. Duidelijkheid verschaffen en adequaat reageren zijn dus van belang.

Een fraudeonderzoek biedt inzicht in alle feiten en omstandigheden en in de rol van de betrokken personen en partijen. Het onderzoek brengt de aard en omvang van de fraude in beeld. Met de uitkomsten van het onderzoek is de getroffen organisatie in staat om de juiste vervolgacties te bepalen. Dat kunnen maatregelen tegen de fraudeur zijn, zoals het verhalen van de geleden schade, maar bijvoorbeeld ook aangifte bij de politie. Of acties om in de toekomst fraude te voorkomen. Verder kan bepaald worden of het nodig is met het voorval naar buiten te treden.

Het onderzoeksrapport kan desgewenst als zelfstandig en objectief stuk worden ingebracht in een juridische procedure.