Fraude preventie

Wij hebben veel verschillende onderzoeken verricht. Uit ervaring weten wij waar frauderisico’s liggen. Onze kennis delen wij graag met u.

Integis ondersteunt organisaties bij het nemen van maatregelen om fraude te voorkomen. Wij adviseren over zowel regels, processen en procedures als over aspecten van menselijk handelen. Zo analyseren wij processen en procedures op fraudegevoeligheid en bieden wij ondersteuning bij het opstellen van een draaiboek dat houvast biedt bij de ontdekking van fraude. Daarnaast maken wij medewerkers bewust van integer gedrag en van fraude(risico’s). Dat doen wij bijvoorbeeld in workshops en (dilemma)trainingen of tijdens een bijeenkomst in discussie- of spelvorm. Of een combinatie daarvan. Wij bespreken met u wat het best bij uw organisatie past.