Fraude preventie

Wij hebben veel verschillende onderzoeken verricht. Uit ervaring weten wij waar frauderisico’s liggen. Onze kennis delen wij graag met u.

Integis ondersteunt organisaties bij het nemen van maatregelen om fraude te voorkomen. Wij adviseren over zowel regels, processen en procedures als over aspecten van menselijk handelen. Zo analyseren wij processen en procedures op fraudegevoeligheid en bieden wij ondersteuning bij het opstellen van een draaiboek dat houvast biedt bij de ontdekking van fraude. Daarnaast maken wij medewerkers bewust van integer gedrag en van fraude(risico’s). Dat doen wij bijvoorbeeld in workshops en (dilemma)trainingen of tijdens een bijeenkomst in discussie- of spelvorm. Of een combinatie daarvan. Wij bespreken met u wat het best bij uw organisatie past.

Zorg in ieder geval dat u zich niet laat overrompelen in geval van fraude. Naast het nemen van maatregelen om fraude te voorkomen, kunt u er ook voor zorgen dat de organisatie adequaat reageert in geval van fraude.

Integiscan

Door slim gebruik te maken van de gegevens uit uw (financiële) administratie is het mogelijk frauderisico’s te onderkennen. Integis heeft een speciale tool ontwikkeld waarbij (fraude)patronen, verbanden en andere indicatoren zijn verwerkt in geautomatiseerde analyses. Op basis van overleg komen wij tot specifieke analyses die op maat zijn gesneden. Met de Integiscan kan een (frauderisico)analyse worden gemaakt op basis van de financiële administratie.

Hier vindt u een aantal voorbeelden van indicaties en signalen van fraude die met de Integiscan aan het licht zijn gekomen.