Integiscan – voorbeelden

Stel met de INTEGISCAN snel vast waar de zwakke plekken in de beheersmaatregelen van uw organisatie zitten. Door de Integiscan kwam onder meer het volgende aan het licht:

 • Werknemer en debiteur op hetzelfde adres;
  Een medewerker stelde offertes voor klanten op, waarin hij een hoger tarief opnam dan de tarieven die gebruikelijk door zijn werkgever werden gehanteerd. Vervolgens verstuurde hij facturen vanuit zijn huisadres naar deze klanten, voorzien van het hogere tarief en zijn eigen bankrekening. Hij betaalde de factuur met het reguliere tarief aan zijn werkgever en hield zelf het verschil.
 • Dubbele crediteurenbetalingen;
  Een medewerker van de crediteurenadministratie verrichte betalingen aan crediteuren. Vervolgens betaalde hij hetzelfde bedrag nogmaals naar zijn eigen bankrekening.
 • Werknemers op hetzelfde adres;
  Twee medewerkers van de afdeling betalingsverkeer woonden samen; het management was daarvan niet op de hoogte. Hierdoor bestond het risico dat functiescheiding rondom het betaalproces kon worden doorbroken.
 • Urenregistratiesysteem;
  Volgens het urenregistratiesysteem werkten medewerkers weken achter elkaar 24 uur per dag. Op deze manier bewerkstelligde de manager dat de medewerkers een bonus kregen, omdat er een regeling was die er in voorzag dat overwerk werd uitbetaald.
 • Salarisbetalingen;
  Medewerkers die niet meer in dienst waren, ontvingen nog steeds salarisbetalingen als gevolg van een administratieve fout.
 • Excessieve betalingen;
  Er vond een betaling aan een crediteur plaats die niet binnen het reguliere betalingspatroon viel. Het bleek dat de betaling van steekpenningen via deze crediteur liep.