Onderzoek naar ongewenst gedrag

In het tijdperk van ‘me too’ zien ook wij een toename van meldingen over normoverschrijdend gedrag. Daarbij gaat het veelal om meldingen van ongewenst gedrag op de werkvloer zoals (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie.

Wij zijn van mening dat bij onderzoek naar dergelijke meldingen zorgvuldigheid dient te worden betracht om te voorkomen dat (de reputatie van) personen, organen en rechtspersonen op voorhand dan wel ten onrechte (wordt) worden beschadigd (‘guilt by investigation’).

Wij hanteren dan ook een fasegewijze aanpak waarbij wij starten met een inventariserend en oriënterend onderzoek. Dit inventariserend en oriënterend onderzoek heeft een algemeen en gesloten karakter; dit houdt in dat wij in beginsel geen (externe) personen en partijen zullen benaderen. Wij beginnen het onderzoek met een gesprek (of interview) met de klager; dit maakt het mogelijk dat de melder zijn of haar verhaal zo snel mogelijk kan toelichten, waardoor het onderzoek kan worden toegesneden op de onderwerpen waar het echt om gaat.

Onze fasegewijze aanpak belemmert niet de noodzakelijke voortvarendheid van het onderzoek; vanaf aanvang wordt immers de juiste focus gehanteerd. Snelheid en focus zijn van belang bij gevoelige kwesties die bijvoorbeeld collegiale verhoudingen raken. Wij stemmen na iedere fase de status en voortgang af met de opdrachtgever.