mr. Marlie Kraesgenberg

mr. Marlie Kraesgenberg

Marlie Kraesgenberg is juriste en forensisch onderzoeker. Ze heeft zich in 2016 bij het team van Integis aangesloten. Ze heeft zich gespecialiseerd in het doen van onderzoek in big data (e-Discovery).

Marlie is haar loopbaan begonnen bij een middelgrote gemeente waar zij verantwoordelijk was voor de advisering en de handhaving van verschillende beleidsterreinen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Marlie studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie Strafrecht. Tijdens haar studie rechten ontwikkelde ze een passie voor de combinatie van recht, criminologie en forensische disciplines. Door een tweede master aan de Universiteit van Maastricht te volgen verdiepte Marlie zich verder in de wereld van onder andere forensische psychologie en organisatiecriminologie. Ze rondde de specialisatie Forensica, Criminologie en Rechtspleging cum laude af.

Integis team: