drs. Paul Koedijk

drs. Paul Koedijk

Paul Koedijk is sinds 2003 werkzaam in de forensische sector. Hij houdt zich bezig met onderzoeken naar onder meer informatiediefstal, witwasoperaties, corruptie bij overheidsinstellingen, belangenverstrengeling en uiteenlopende fraudes. Ook voert hij allerlei toedrachtonderzoeken uit, vooral in (politiek) gevoelige omgevingen. Daarbij ondersteunt hij ook regelmatig speciale onderzoekscommissies. Zo was hij onder meer werkzaam voor de Onderzoekscommissie seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (Commissie Deetman); de Onderzoekscommissie intern functioneren NZA (Commissie Borstlap); Onderzoekscommissie COR Politie (Commissie Ruys); Commissie onderzoek fipronil in eieren (Commissie Sorgdrager); de Onderzoekscommissie WODC-II (Commissie Hertogh) en de Onderzoekscommissie Dossier J.A. Poch (Commissie Machielse).

Paul studeerde cum laude af in de historische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is (co-)auteur van diverse boeken en artikelen op het snijvlak van politiek, media en gevoelige kwesties. Onder meer schreef hij een deel van het rapport over de kwestie Srebrenica ten behoeve van de Nederlandse regering (2002).

Integis team: