Overige ondersteuning

Behalve fraudeonderzoek, feitenonderzoek, advisering over het voorkomen van fraude en het bieden van (financieel-administratieve) ondersteuning bij geschillen, levert Integis ook nog andere vormen van ondersteuning.

Beleids- en fenomeenonderzoek

Integis ondersteunt overheden, bedrijven en brancheorganisaties bij het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en/of bijsturen van beleid. Bijvoorbeeld in de vorm van beleidsonderzoeken naar de mogelijke effecten van beoogd of reeds opgesteld (integriteit)beleid. Maar ook door het verrichten van financieel onderzoek ter ondersteuning van onderzoekscommissies.

Integis heeft bijvoorbeeld onderzoek verricht naar de aard en omvang van tabakssmokkel in Europa en Nederland en de daaraan verbonden risico’s.

Ondersteuning van Onderzoekscommissies

Verder ondersteunen onderzoekers van Integis speciale onderzoekscommissies. Zo heeft Integis ondersteuning geboden bij:

 

Onderzoekscoaching

Sommige organisaties beschikken over een eigen onderzoeksteam, maar kunnen te maken hebben met beperkte onderzoekscapaciteit. Soms zijn er ervaren financieel specialisten in huis, maar hebben zij nog niet vaak met fraudeonderzoeken te maken gehad (of nou juist niet met een specifiek geval). Onder die omstandigheden biedt Integis de mogelijkheid van onderzoekscoaching. Daarbij voeren de eigen medewerkers onder deskundige begeleiding van Integis de werkzaamheden grotendeels zelf uit. Dat bespaart kosten en levert meteen ervaring op voor de toekomst.