Sectoren

Elke fraude is een variatie op eenzelfde thema. Ongeacht de sector hebben fraudes vaak veel overeenkomstige kenmerken. Tegelijkertijd verschillen administratieve systemen en juridische kaders van elkaar, spelen andersoortige belangen een rol en zijn er andere spelers. Die verschillen onderkennen wij. Daarom zorgen wij er ook voor dat wij over specifieke (branche)kennis beschikken en op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen binnen nagenoeg alle sectoren.

Integis werkt voor opdrachtgevers uit zowel de publieke als de private sector. Voorbeelden van opdrachtgevers vindt u hier.