Onze tarieven

Ieder onderzoek is uniek. Het krachtenveld waarbinnen een onderzoek plaatsvindt, verschilt keer op keer. Ook in de uitvoering verschilt de aanpak per onderzoek. Voor ieder onderzoek maken wij daarom een op maat gemaakt onderzoeksvoorstel.

Integis brengt daarbij kosten in rekening op basis van een standaarduurtarief. Daarop zijn variaties mogelijk die samenhangen met het specifieke karakter van de werkzaamheden. Wij houden u regelmatig op de hoogte van de door ons bestede uren zodat u deze kunt monitoren.

Voor een verkennend gesprek brengen wij geen kosten in rekening; in dit gesprek bespreken wij uw vraag en de doelstelling van de eventueel door ons te verrichten werkzaamheden. Op basis van de beschikbare informatie stellen wij met u de aard, omvang en diepgang van het onderzoek vast. Dit verwoorden wij in een onderzoeksplan tezamen met de te verwachten tijdbesteding en kosten. Ook hiervoor brengen wij geen kosten in rekening.

Inhuur van externe expertise berekenen wij door zonder opslag.