Onze werkwijze

Het verloop van een forensisch onderzoek is vaak onvoorspelbaar. Door u regelmatig te informeren blijft u op de hoogte van de status en voortgang van het onderzoek. Wij bespreken alle scenario’s zodat de juiste vervolgacties in gang kunnen worden gezet. Dat stelt u in staat verantwoorde afwegingen te maken. Zo houdt u grip.

Een onderzoek kent meestal een vaste aanpak. Zo begint een onderzoek altijd met een opdrachtformulering; deze vloeit voort uit de onderzoeksdoelstelling die wij samen met u formuleren. Soms is het handiger om te starten met een inventariserend en oriënterend onderzoek. Dat kunnen wij doen zonder naar buiten te hoeven treden. Afhankelijk van de uitkomsten, kan daarna worden bepaald of vervolgonderzoek al dan niet nodig is.

Onderzoek bestaat vooral uit het inzien, analyseren en combineren van uiteenlopende (digitale) data, waaronder financiële administraties, (juridische) documentatie en digitale bestanden. Waar nodig maken wij daarbij gebruik van Zylab, dè expert voor het efficiënt doorzoekbaar maken van grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens. Verder maken wij gebruik van uiteenlopende openbare bronnen en houden wij interviews met betrokkenen.

Onze bevindingen geven wij weer in een onderzoeksrapport. Dat kan als zelfstandig en objectief stuk worden ingebracht in een juridische procedure. Als u dat op prijs stelt, geven wij afzonderlijk aanbevelingen voor verbeteringen van de interne en administratieve organisatie. Die helpen u om in de toekomst soortgelijke gevallen te voorkomen.

Nieuwsgierig naar onze dienstverlening?