Weten waar je staat

Als forensisch onderzoeksbureau heeft Integis zijn kracht bewezen. Met onderzoeken in opdracht van onder meer de provincies Utrecht en Noord-Holland, de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Delta Lloyd, SNS Property Finance en de KNVB zijn wij betrokken geweest bij de meest spraakmakende onderzoeken van de afgelopen jaren.

Onze diensten

Wij verrichten fraudeonderzoeken, integriteitsonderzoeken en onderzoeken naar ongewenst gedrag binnen organisaties. Onze ervaring ziet onder meer op onderzoeken naar frauduleuze vastgoedtransacties, belangenverstrengeling, onduidelijk declaratiegedrag, misbruik van bedrijfsmiddelen en verdachte geldstromen. Onze ervaring strekt zich echter verder uit dan financieel-administratieve onderzoeken. Zo verrichten wij onderzoeken naar bijvoorbeeld bestuursbesluiten, informatievoorziening en meldingen van mogelijke misstanden, waaronder klokkenluidermeldingen en meldingen over ongewenst gedrag.

Fraude & Integriteit

Bij fraude is bijna altijd sprake van financiële schade voor de organisatie. Maar een fraudegeval berokkent ook imagoschade. Is mogelijk fraude aan de orde, dan is een adequate reactie en het bieden van duidelijkheid daarom van groot belang.

Klik op onderstaande knop voor meer informatie.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag op de werkvloer zoals (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie heeft meestal veel impact. Onderzoeken naar ongewenst gedrag dienen daarom voortvarend, maar wel zeer zorgvuldig te worden verricht.

Klik op onderstaande knop voor meer informatie.

Overige diensten

Naast fraude- en integriteitsonderzoeken en onderzoeken naar ongewenst gedrag biedt Integis ook met andere diensten ondersteuning aan organisaties.

Klik op onderstaande knop voor meer informatie.

Over Integis BV

Integis is in 2006 opgericht als zelfstandig kantoor op het gebied van (financieel) integriteitsonderzoek. Wij zijn onafhankelijk; omdat wij niet gelieerd zijn aan andere partijen kennen wij geen ‘conflict of interest’.

Wij verrichten onderzoeken naar bijvoorbeeld belangenverstrengeling, frauduleuze vastgoedtransacties, onduidelijk declaratiegedrag, verdachte geldstromen en misbruik van bedrijfsmiddelen. Maar onze expertise reikt verder dan uitsluitend financieel-administratieve onderzoeken. Ons team van forensisch accountants en andere onderzoekspecialisten is ook ervaren in het reconstrueren van feiten en omstandigheden rond gecompliceerde en gevoelige voorvallen. Zo verrichten wij feitenonderzoeken naar bijvoorbeeld bestuursbesluiten, informatievoorziening en meldingen van mogelijke misstanden, waaronder klokkenluidermeldingen en meldingen over normoverschrijdend gedrag.

Verrichte onderzoeken

De meeste onderzoeken die Integis verricht zijn vertrouwelijk en kunnen niet met naam en toenaam worden genoemd. Sommige onderzoeken en/of onderzoeksresultaten belanden echter wel in het publieke domein. Klik op onderstaande knop voor een selectie van onderzoeken die in het nieuws zijn geweest en die een indruk geeft van onze dienstverlening en onze onderzoekers.

Onze uitgaves

Gewenst omgaan met ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is van alle tijden, maar krijgt in maatschappelijke discussies steeds meer aandacht. Van organisaties wordt dan ook steeds meer verwacht dat zij ongewenst gedrag voorkomen, en, als het zich onverhoopt toch voordoet, adequaat handelen. Om organisaties meer inzicht te geven in wat er komt kijken bij onderzoeken naar ongewenst gedrag, hebben wij de uitgave ‘Gewenst omgaan met ongewenst gedrag’ uitgebracht. Het is een publicatie met praktische adviezen; uit de praktijk voor de praktijk.

Klik op de foto hiernaast om het Pdf-bestand van de uitgave te downloaden.

Niet knoeien met fraude

Het valt ons op dat organisaties bij (mogelijke) fraude vaak niet goed weten hoe zij daarmee om moeten gaan. Om organisaties beter voor te bereiden op een mogelijke fraude hebben wij de uitgave ‘Niet knoeien met fraude’ geschreven. Het is een publicatie met praktische adviezen; uit de praktijk voor de praktijk.

Klik op de foto hiernaast om het Pdf-bestand van de uitgave te downloaden.