Weten waar je staat.

lees meer

Als forensisch onderzoeksbureau heeft Integis zijn kracht bewezen.

Met onderzoeken in opdracht van onder meer de provincies Utrecht en Noord-Holland, de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Delta Lloyd, SNS Property Finance, de KNVB en diverse woningcorporaties waaronder Vestia zijn wij betrokken bij de meest spraakmakende onderzoeken van de afgelopen jaren.

Naast onafhankelijk en onpartijdig fraudeonderzoek houden onze forensisch accountants en andere onderzoeksspecialisten zich bezig met feitenonderzoek of toedrachtsonderzoek, (financieel-administratieve) ondersteuning bij geschillen, fraudepreventie (waaronder het bevorderen van integer gedrag), ondersteuning van onderzoekscommissies en beleids- of fenomeenonderzoek.

Nieuwsgierig naar onze diensten of door ons verrichte werkzaamheden?

COVID-19 en de dienstverlening van Integis

lees hier meer

Een aantal Integis-onderzoeken:

 • Forenisch onderzoek naar de aard en omvang en de frequentie van mogelijke onregelmatigheden bij Stichting Vestia.
 • Bijdrage aan Commissie van onderzoek meldingen Juvox (justitievakbond)
 • Integriteitsonderzoek in opdracht van de gemeenteraad van Gemeente Edam-Volendam
 • Integriteitsonderzoek in opdracht van het bestuur van Stichting MOAM
 • Bijdrage aan onderzoek van de Commissie Dossier J.A. Poch
 • Bijdrage aan onderzoek Faillissement Slotervaartziekenhuis B.V. i.o.v. IGJ en NZa
 • Bijdrage aan onderzoek van Commissie De Leeuw naar aanleiding van een melding van mogelijke misstanden binnen de IND
 • Bijdrage aan onderzoek van de Commissie WODC-II naar oneigenlijke beïnvloeding WODC-onderzoeken
 • Onderzoek project Uithoflijn in opdracht van provincie Utrecht
 • Bijdrage aan onderzoek van de Commissie Sorgdrager naar fipronil in eieren
 • Onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
 • Onderzoeken voor het bondsbestuur en de licentiecommissie van de KNVB
 • Onderzoek authenticiteit overeenkomsten in opdracht van Delta Lloyd
 • Onderzoeken voor het ministerie van OCW en de commissie Onderzoek huisvesting ROC Leiden
 • Onderzoek voormalig gedeputeerde Provincie Noord-Holland
 • Onderzoek onregelmatigheden bij SNS Property Finance
 • Onderzoek arbeidsvoorwaarden bestuurder Vestia
 • Onderzoek vastgoedfraude Amsterdamse Zuidas