Weten waar je staat.

lees meer

Als forensisch onderzoeksbureau heeft Integis zijn kracht bewezen.

Met onderzoeken in opdracht van onder meer de Sociale Verzekeringsbank, Commissie onderzoek Huisvesting ROC Leiden, woningcorporaties Vestia, Laurentius en Havensteder, de provincie Noord-Holland, de provincie Limburg, SNS Property Finance en de KNVB zijn wij betrokken bij de meest spraakmakende onderzoeken van de afgelopen jaren.

Naast onafhankelijk en onpartijdig fraudeonderzoek houden onze forensisch accountants en andere onderzoeksspecialisten zich bezig met feitenonderzoek of toedrachtsonderzoek, (financieel-administratieve) ondersteuning bij geschillen, fraudepreventie (waaronder het bevorderen van integer gedrag), ondersteuning van onderzoekscommissies en beleids- of fenomeenonderzoek.

Nieuwsgierig naar onze diensten of door ons verrichte werkzaamheden?

Een aantal Integis onderzoeken:

 • Bijdrage aan onderzoek van de Commissie Sorgdrager naar fipronil in eieren
 • Onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
 • Ondersteuning Onderzoekscommissie COR Politie
 • Onderzoek in opdracht van de bestuurder a.i. van Stichting Daelzicht
 • Onderzoek in opdracht van de  Sociale Verzekeringsbank
 • Onderzoeken voor het bondsbestuur en de licentiecommissie van de KNVB
 • Onderzoeken voor het ministerie van OCW en de commissie Onderzoek huisvesting ROC Leiden
 • Onderzoek treasury Havensteder
 • Ondersteuning Onderzoekscommissie Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Onderzoek voormalig gedeputeerde Provincie Noord-Holland
 • Onderzoek onregelmatigheden bij SNS Property Finance
 • Onderzoek arbeidsvoorwaarden bestuurder Vestia
 • Onderzoek vastgoedtransacties Laurentius
 • Onderzoek vastgoedfraude Amsterdamse Zuidas
 • Onderzoek onregelmatigheden Amarantis