Over Integis

Ons bedrijf

Integis is in 2006 opgericht als zelfstandig kantoor op het gebied van financieel integriteitsonderzoek. Wij
zijn onafhankelijk. Omdat wij niet gelieerd zijn aan andere partijen kennen wij geen ‘conflict of interest’.

Vanaf onze oprichting hebben wij uiteenlopende forensische onderzoeken verricht naar fraude en andere vormen van integriteitschending. Wij deden onderzoek naar onder meer belangenverstrengeling, vastgoedtransacties, declaratiegedrag, misbruik van bedrijfsmiddelen en andere misstanden. Kortom, vraagstukken die ergens over gaan en die impact hebben op (de reputatie van) een organisatie en op de mensen die daar werken.

Wij beschikken niet alleen over financiële expertise. Ons team van forensisch accountants en andere onderzoeksspecialisten is ook ervaren in het reconstrueren van feiten en omstandigheden rond gecompliceerde en gevoelige voorvallen die niet direct een financiële inslag hebben. Wij voeren bijvoor-
beeld feitenonderzoeken uit in mediagevoelige en (politiek) hoog geprofileerde omgevingen. Met de onderzoeksresultaten zijn onze opdrachtgevers in staat om juridische, bestuurlijke of politieke conclusies te trekken om daarna de juiste acties te ondernemen.

De professionele normen die wij hanteren zijn de regels voor forensisch accountants en particulier onderzoekers. Integis beschikt over de verplichte vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Onze missie

Wij staan voor zorgvuldigheid, objectiviteit en gedrevenheid.

Wij zijn zorgvuldig in ons werk. Wij houden ons aan wet- en regelgeving en aan onze professionele normen; regels voor forensisch accountants en particulier onderzoekers. Integis beschikt over de verplichte vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij hechten aan het leveren van hoge kwaliteit en het bieden van ondersteuning op maat. Wij hebben daarbij een scherp oog voor zowel de belangen van de opdrachtgever als van de betrokkenen in een onderzoek. Dat dient u, maar ook ons; wij kijken immers graag met gepaste trots terug op ons werk.

Wij zijn objectief. Wij geven alle feiten en omstandigheden weer. Dat betekent dat wij alle invalshoeken van een kwestie belichten. Transparant, onafhankelijk en onpartijdig. Zo bent u optimaal in staat uw positie te bepalen. Of dat nu in een juridische procedure is of omdat u zelf inzicht en duidelijkheid wilt hebben, bijvoorbeeld voor het nemen van (vervolg)acties.

Wij zijn gedreven en werken met gespecialiseerde teams. De onderzoekers zijn meteen ook uw aanspreekpunt. Zo blijven de lijnen kort. Die werkwijze stelt ons in staat uw vragen snel te beantwoorden en u te adviseren over bijvoorbeeld het al dan niet doen van aangifte, hoe intern en extern te communiceren, het treffen van maatregelen en het in gang zetten van vervolgacties.

Nieuwsgierig naar onze dienstverlening?