Over Integis

Ons bedrijf

Integis is in 2006 opgericht als zelfstandig kantoor op het gebied van (financieel) integriteitsonderzoek. Wij
zijn onafhankelijk; omdat wij niet gelieerd zijn aan andere partijen kennen wij geen ‘conflict of interest’.

Wij verrichten onderzoeken naar bijvoorbeeld belangenverstrengeling, frauduleuze vastgoedtransacties, onduidelijk declaratiegedrag, verdachte geldstromen en misbruik van bedrijfsmiddelen. Maar onze expertise reikt verder dan uitsluitend financieel-administratieve onderzoeken. Ons team van forensisch accountants en andere onderzoekspecialisten is ook ervaren in het reconstrueren van feiten en omstandigheden rond gecompliceerde en gevoelige voorvallen. Zo verrichten wij feitenonderzoeken naar bijvoorbeeld bestuursbesluiten, informatievoorziening en meldingen van mogelijke misstanden, waaronder klokkenluidermeldingen en meldingen over normoverschrijdend gedrag.

Kortom, vraagstukken die ergens over gaan en die impact hebben op (de reputatie van) een organisatie en op de mensen die daar werken. En die zich veelal afspelen in mediagevoelige en (politiek) hoog geprofileerde omgevingen.

Met de onderzoeksresultaten stellen wij onze opdrachtgevers in staat om juridische, bestuurlijke of politieke conclusies te trekken en daarna de benodigde acties te ondernemen.

De professionele normen die wij hanteren zijn de regels voor forensisch accountants en particulier onderzoekers. Integis beschikt daartoe over de vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Onze missie

Wij staan voor zorgvuldigheid, objectiviteit en gedrevenheid.

Wij zijn zorgvuldig in ons werk. Wij houden ons aan wet- en regelgeving en aan onze professionele normen; regels voor forensisch accountants en particulier onderzoekers. Integis beschikt over de verplichte vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij hechten aan het leveren van hoge kwaliteit en het bieden van ondersteuning op maat. Wij hebben daarbij een scherp oog voor zowel de belangen van de opdrachtgever als van de betrokkenen in een onderzoek. Dat dient u, maar ook ons; wij kijken immers graag met gepaste trots terug op ons werk.

Wij zijn objectief. Wij geven alle feiten en omstandigheden weer. Dat betekent dat wij alle invalshoeken van een kwestie belichten. Transparant, onafhankelijk en onpartijdig. Zo bent u optimaal in staat uw positie te bepalen. Of dat nu in een juridische procedure is of omdat u zelf inzicht en duidelijkheid wilt hebben, bijvoorbeeld voor het nemen van (vervolg)acties.

Wij zijn gedreven en werken met gespecialiseerde teams. De onderzoekers zijn meteen ook uw aanspreekpunt. Zo blijven de lijnen kort. Die werkwijze stelt ons in staat uw vragen snel te beantwoorden en u te adviseren over bijvoorbeeld het al dan niet doen van aangifte, hoe intern en extern te communiceren, het treffen van maatregelen en het in gang zetten van vervolgacties.

Nieuwsgierig naar onze dienstverlening?