Ongewenst gedrag

De afgelopen jaren zien wij een toename van meldingen over ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie.

Ongewenst gedrag

Onderzoek naar ongewenst gedrag

De afgelopen jaren zien wij een toename van meldingen over ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie.

Wij hanteren bij onze onderzoeken een fasegewijze aanpak, waarbij wij beginnen met een inventariserend en oriënterend onderzoek. Hierbij vindt eerst een gesprek (of interview) plaats met de melder of klager, die we vragen om de melding toe te lichten en waar mogelijk te onderbouwen. De melder kan zo in een vroeg stadium zijn verhaal doen en wij kunnen het onderzoek hierdoor toespitsen op de relevante onderwerpen.

Bij deze onderzoeken houden wij altijd de belangen in het oog van degene tegen wie de melding zich richt (de beklaagde). Dat is van groot belang, mede gelet op de vele voorbeelden waarin de reputatie van mensen op voorhand door publicaties in de media is beschadigd (‘guilt by investigation’ of ‘trial by media’). 

Integis_242

Gewenst omgaan met ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is van alle tijden, maar krijgt in maatschappelijke discussies steeds meer aandacht. Van organisaties wordt dan ook steeds meer verwacht dat zij ongewenst gedrag voorkomen, en, als het zich onverhoopt toch voordoet, adequaat handelen. Om organisaties meer inzicht te geven in wat er komt kijken bij onderzoeken naar ongewenst gedrag, hebben wij de uitgave ‘Gewenst omgaan met ongewenst gedrag’ uitgebracht. Het is een publicatie met praktische adviezen; uit de praktijk voor de praktijk.

Klik op de foto hiernaast om het Pdf-bestand van de uitgave te downloaden.

Verrichte onderzoeken

De meeste onderzoeken die Integis verricht zijn vertrouwelijk en kunnen niet met naam en toenaam worden genoemd. Sommige onderzoeken en/of onderzoeksresultaten belanden echter wel in het publieke domein. Hier vindt u een selectie van onderzoeken die in het nieuws zijn geweest en die een indruk geeft van onze dienstverlening en onze onderzoekers.

Meer informatie over onze diensten?

Heeft u vragen? Of direct advies nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via onderstaande knop.

Integis_244