Onze werkwijze

Het verloop van een forensisch onderzoek is vaak onvoorspelbaar. Door u regelmatig te informeren blijft u op de hoogte van de status en voortgang van het onderzoek.

Onze werkwijze

Wij beginnen onze onderzoeken altijd met een opdrachtformulering. Die vloeit voort uit de onderzoeksdoelstelling die wij samen met u formuleren.

Wij staan een fasegewijze aanpak voor; wij delen ons onderzoek op in stappen. Zo kunnen wij ons richten op de belangrijkste onderzoeksvragen en het onderzoek, indien nodig, tijdig bijsturen. Op die manier kunnen wij zorgen dat wij de onderzoekswerkzaamheden zo beperkt mogelijk houden.

Het onderzoek zelf bestaat uit verschillende werkzaamheden, waaronder het inzien, analyseren en combineren van uiteenlopende (digitale) data, zoals financiële administraties, juridische documenten en andere (digitale) bestanden. Verder bestaat een belangrijk deel van onze onderzoeken uit het houden van interviews met betrokkenen.

Waar nodig maken wij gebruik van Zylab, expert in het ontsluiten en efficiënt doorzoekbaar maken van grote hoeveelheden ongestructureerde digitale data. Wij onderzoeken de digitale data, zoals e-mailberichten, aan de hand van steekwoorden.

Wij geven onze bevindingen weer in een onderzoeksrapport. Dit kan als objectief document worden ingebracht in een juridische procedure. Vaak wordt ons gevraagd om aanbevelingen te geven. Die helpen u in de toekomst soortgelijke kwesties te voorkomen.

Het verloop van een onderzoek is vaak onvoorspelbaar. Door u regelmatig te informeren blijft u op de hoogte van de status en voortgang. Wij bespreken alle scenario’s met u zodat de juiste vervolgacties in gang kunnen worden gezet. Dat stelt u in staat om verantwoorde afwegingen te maken.

Wij houden ons aan onze professionele normen; regels voor forensisch accountants en particulier onderzoekers. Integis beschikt over de verplichte vergunning van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Onze tarieven

Ieder onderzoek is uniek. Dat maakt dat ook onze aanpak per onderzoek anders is.

Voorafgaand aan elk onderzoek nodigen wij u uit voor een gesprek. Daarin bespreken wij uw vragen en de doelstelling van de werkzaamheden. Op basis van de beschikbare informatie stellen wij met u de aard, omvang en diepgang van het onderzoek vast. Dit leggen wij vast in een onderzoeksplan, voorzien van een begroting. Voor het gesprek en het onderzoeksvoorstel brengen wij geen kosten in rekening.

Voor onze werkzaamheden brengen wij een standaarduurtarief in rekening. Van de door ons bestede uren houden we u regelmatig op de hoogte. Inhuur van externe expertise die wij zelf niet in huis hebben, berekenen wij door zonder daar extra kosten voor in rekening te brengen.

Meer informatie over onze werkwijze?

Heeft u vragen over onze werkwijze? Of direct advies nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via onderstaande knop.