Overige diensten

Bij een (juridisch) conflict bieden wij ondersteuning met advies en onderzoek. Naast het bieden van ondersteuning bij geschillen, ondersteunen wij (onderzoeks)commissies, verrichten wij beleids- en fenomeenonderzoeken en kunnen wij helpen met ‘onderzoekscoaching’.

Overige diensten

Ondersteuning bij geschillen

Bij een (juridisch) conflict tussen partijen bieden wij ondersteuning met advies of onderzoek. Integis biedt de volgende diensten:

Integis_242

Ondersteuning van (onderzoeks)commissies

Wij ondersteunen commissies. Meestal betreft dit door overheidsorganen ingestelde onderzoekscommissies. Daarnaast vragen klachtencommissies om onze expertise.

Integis heeft onder andere ondersteuning geboden bij:

Beleids- en fenomeenonderzoek

Wij ondersteunen overheidsinstellingen, bedrijven en brancheorganisaties bij het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en/of bijsturen van beleid. Bijvoorbeeld in de vorm van beleidsonderzoeken naar mogelijke effecten van beoogd of reeds opgesteld (integriteits)beleid.

Onderzoekscoaching

Integis kan helpen bij het uitvoeren van verschillende soorten onderzoek.

Veel bedrijven hebben een eigen onderzoeksteam, maar dit heeft niet altijd voldoende capaciteit om onderzoeken uit te voeren. Ook komt het voor dat de benodigde specifieke kennis niet in huis is, of dat bepaalde extra ondersteuning nodig is.

In kan Integis helpen met onderzoekscoaching. Medewerkers van de organisatie voeren dan de (meeste) werkzaamheden zelf uit, onder begeleiding van Integis. Zo kan een organisatie niet alleen kosten besparen maar ook kennis opdoen voor de toekomst. .

Verrichte onderzoeken

De meeste onderzoeken die Integis verricht zijn vertrouwelijk en kunnen niet met naam en toenaam worden genoemd. Sommige onderzoeken en/of onderzoeksresultaten belanden echter wel in het publieke domein. Hier vindt u een selectie van onderzoeken die in het nieuws zijn geweest en die een indruk geeft van onze dienstverlening en onze onderzoekers.

Meer informatie over onze diensten?

Heeft u vragen? Of direct advies nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via onderstaande knop.

Integis_244